Rola pełnomocnika przy wnoszeniu subsydiarnego aktu oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia to akt wniesiony przez pokrzywdzonego zamiast prokuratora w sprawie z oskarżenia publicznego. Pokrzywdzony jest w takim wypadku oskarżycielem posiłkowym subsydiarnym. Jego rola nie ogranicza się tylko do wniesienia aktu oskarżenia. Musi on także popierać go przed sądem.

Procedura prowadząca do oskarżenia posiłkowego subsydiarnego wygląda następująco:

  1. Subsydiarny akt oskarzenia może być wniosiony tylko przez profesjonalnego pełnomocnika.organ prowadzący postępowanie przygotowawcze wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub prokurator wydał lub zatwierdził postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego (art. 325e § 2 Kodeksu postępowania karnego);
  2. następnie pokrzywdzony zaskarżył to postanowienie składając zażalenie do sądu powołanego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji (art. 306 § 1 w zw. z art. 329 § 1, art. 325e § 4 Kodeksu postępowania karnego);
  3. sąd rozpatrzył to zażalenie i uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę prokuratorowi do ponownego rozpoznania (art. 330 § 1 Kodeksu postępowania karnego);
  4. organ prowadzący postępowanie ponownie nie znalazł podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, w związku z czym ponownie odmówił wszczęcia lub umorzył ponownie postępowanie przygotowawcze (art. 330 § 2 zdanie 1 Kodeksu postępowania karnego).

Po ponownej odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania oskarżony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść posiłkowy akt oskarżenia (art. 330 § 2 zdanie 2 Kodeksu postępowania karnego).

Posiłkowy akt oskarżenia musi być sporządzony przez pełnomocnika (art. 55 § 2 Kodeksu postępowania karnego).